Stanisław Przeździecki

Przedstawiciel Handlowy Polska zachodnia